LarsMikkelsen

Lars Mikkelsen

Tlf. 86 63 87 00 / 40 17 99 56

Email:

 

December 2017 - Lars er pt. sygemeldt. Per og Merete (tidligere halinspektør) hjælper os i Lars's fravær. De tager telefonen når du ringer.